Przejdź do treści

Primun IB-ND DUO

Primun IB-ND DUO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Primun IB-ND DUO liofilizat do sporządzania zawiesiny dla kur

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Żywy wirus choroby Newcastle (NDV), szczep lentogeniczny NDV_HB1

Żywy wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków (IBV), szczep Massachusetts IBV_H120

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę (10 ml) zawierającą 1000 dawek.

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę (10 ml) zawierającą 2000 dawek.

Pudełko plastikowe zawierające 10 fiolek (10 ml) zawierających po 1000 dawek.

Pudełko plastikowe zawierające 10 fiolek (10 ml) zawierających po 2000 dawek.

KOD ATCvet: QI01AD11

Charakterystyka weterynaryjnego produktu leczniczego:

Pobierz ChPL w PDF
Kategorie: ,

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Laboratorios Calier S.A.

Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona),

Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Primun IB-ND DUO liofilizat do sporządzania zawiesiny dla kur

3. Docelowe gatunki zwierząt

Kury

4. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

1 dawka zawiera:

Żywy wirus choroby Newcastle (NDV), szczep lentogeniczny NDV_HB1: 6,0 – 7,0 log10 EID50*

Żywy wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków (IBV), szczep Massachusetts IBV_H120: 3,0 – 4,0 log10 EID50*

* EID50 = 50% dawka zakaźna dla embrionów: miano wirusa powodujące zakażenie u 50% zaszczepionych embrionów

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Do czynnego uodparniania kurcząt przeciwko chorobie Newcastle (ND) i zakaźnemu zapaleniu oskrzeli (IB) serotyp Massachusetts w celu zredukowania objawów klinicznych i śmiertelności.

Czas powstania odporności: 3 tygodnie po 1. szczepieniu.

Czas trwania odporności u przyszłych niosek: do 10 tygodnia życia (po trzykrotnym podaniu odpowiednio w 1. dniu, w 3. i 7. tygodniu).

Czas trwania odporności u brojlerów: do 6 tygodni życia (po dwukrotnym podaniu w 1. dniu i w 3. tygodniu).

6. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u ptaków chorych.

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności i na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

7. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

U szczepionych ptaków 3 – 10 dni po szczepieniu mogą być obserwowane bardzo często (więcej niż u 1 na 10 leczonych zwierząt) nieznaczne objawy ze strony układu oddechowego. Wszystkie objawy ustępują w ciągu około 5 dni.

8. DAWKOWANIE, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Dawkowanie: 1 dawka/kurczę.

Program szczepienia:

Brojlery: 1 szczepienie od 1.dnia życia, podanie 2. dawki 3 tygodnie później.

Przyszłe nioski: 1. szczepienie w 1. dniu życia, podanie 2. dawki 3 tygodnie później a 3. dawki 4 tygodnie po 2. podaniu (w 7 tygodniu).

Droga podania: na oczy i nozdrza, nebulizacja, podanie w wodzie do picia.

Szczegółowe zasady dotyczące różnych sposobów podania znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

9. OKRES KARENCJI

Zero dni.

10. PRZECHOWYWANIE i SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać i transportować w temperaturze 2˚C – 8˚C. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

Okres ważności po rozcieńczeniu w wodzie zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

11. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do stosowania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2906/19