Przejdź do treści

Primun Bronchitis H120

Primun Bronchitis H120

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Primun Bronchitis H120 liofilizat do sporządzania zawiesiny dla kur

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków (IBV), szczep Massachusetts IBV_H120

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę (10 ml) zawierającą 1000 dawek.

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę (10 ml) zawierającą 2000 dawek.

Pudełko plastikowe zawierające 10 fiolek (10 ml) zawierających po 1000 dawek.

Pudełko plastikowe zawierające 10 fiolek (10 ml) zawierających po 2000 dawek.

KOD ATCvet: QI01AD07

Charakterystyka weterynaryjnego produktu leczniczego:

Pobierz ChPL w PDF
Kategorie: ,

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Laboratorios Calier S.A.

Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona),

Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Primun Bronchitis H120 liofilizat do sporządzania zawiesiny dla kur

3. Docelowe gatunki zwierząt

Kury

4. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

1 dawka zawiera:

Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków (IBV), szczep Massachusetts IBV_H120: 3,0 – 4,0 log10 EID50*

* EID50 = 50% dawka zakaźna dla embrionów

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Do czynnego uodparniania brojlerów i przyszłych niosek przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków powodowanemu przez serotyp Massachusetts.

Czas powstania odporności: 3 tygodnie po 1. szczepieniu.

Czas trwania odporności u brojlerów: do 6. tygodnia życia (po dwukrotnym podaniu w 1. i 21. dniu).

Czas trwania odporności u przyszłych niosek: do 10. tygodnia życia (po trzykrotnym podaniu w 1., 21. i 49. dniu).

6. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u ptaków chorych.

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności i na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

7. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

U szczepionych ptaków 3 – 10 dni po szczepieniu mogą być obserwowane często (więcej niż u 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt) nieznaczne objawy ze strony układu oddechowego. Wszystkie objawy ustępują w ciągu około 5 dni.

8. DAWKOWANIE, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Dawkowanie: 1 dawka/kurczę.

Program szczepienia:

Brojlery: 1. szczepienie w 1. dniu życia, podanie 2. dawki 3 tygodnie później.

Przyszłe nioski: 1. szczepienie w 1. dniu życia a rewakcynacja 3 tygodnie i 7 tygodni po pierwszym szczepieniu.

Drogi podania: na oczy i nozdrza, nebulizacja lub podanie w wodzie do picia.

Szczegółowe zasady dotyczące różnych sposobów podania znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

9. OKRES KARENCJI

Zero dni.

10. PRZECHOWYWANIE i SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać i transportować w temperaturze 2˚C – 8˚C. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

Okres ważności po rozcieńczeniu w wodzie zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

11. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do stosowania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3063/20