Przejdź do treści

Primun Newcastle HB1

Primun Newcastle HB1

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Primun Newcastle HB1 liofilizat do sporządzania zawiesiny dla kur

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Żywy wirus choroby Newcastle (NDV), szczep lentogeniczny NDV_HB1

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę (10 ml) zawierającą 1000 dawek.

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę (10 ml) zawierającą 2000 dawek.

Pudełko plastikowe zawierające 10 fiolek (10 ml) zawierających po 1000 dawek.

Pudełko plastikowe zawierające 10 fiolek (10 ml) zawierających po 2000 dawek.

KOD ATCvet: QI01AD06

Charakterystyka weterynaryjnego produktu leczniczego:

Pobierz ChPL w PDF
Kategorie: ,

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Laboratorios Calier S.A.

Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona),

Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Primun Newcastle HB1 liofilizat do sporządzania zawiesiny dla kur

3. Docelowe gatunki zwierząt

Kury

4. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

1 dawka zawiera:

Żywy wirus choroby Newcastle (NDV), szczep lentogeniczny NDV_HB1: 6,0–7,0 log10 EID50*

* EID50 = dawka zakaźna dla 50% zarodków: miano wirusa powodujące zakażenie u 50% inokulowanych zarodków

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Do czynnego uodparniania kurcząt przeciwko chorobie Newcastle (ND) w celu zredukowania objawów klinicznych i śmiertelności.

Czas powstania odporności po podaniu jednokrotnym: 3 tygodnie po 1. szczepieniu.

Czas powstania odporności po podaniu dawki przypominającej: 3 tygodnie po 2. szczepieniu.

Czas trwania odporności u przyszłych niosek: do 10. tygodnia życia (po podaniu odpowiednio w 1. i 21. dniu).

Czas trwania odporności u brojlerów: do 4. tygodnia życia.

6. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u ptaków chorych.

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności i na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

7. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

U szczepionych ptaków bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt) mogą być obserwowane nieznaczne objawy ze strony układu oddechowego 7–10 dni po szczepieniu. Wszystkie objawy ustępują w ciągu około 5 dni.

8. DAWKOWANIE, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Dawkowanie: 1 dawka/kurczę.

Program szczepienia:

Brojlery: 1. szczepienie od 1. dnia życia.

Przyszłe nioski: 1. szczepienie w 1. dniu życia, podanie 2. dawki 3 tygodnie później.

Droga podania: podanie na oczy i nozdrza, nebulizacja lub podanie w wodzie do picia.

Szczegółowe zasady dotyczące różnych sposobów podania znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

9. OKRES KARENCJI

Zero dni.

10. PRZECHOWYWANIE i SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać i transportować w temperaturze 2˚C – 8˚C. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

Okres ważności po rozcieńczeniu w wodzie zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

11. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do stosowania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2723/17