Przejdź do treści

Primun Salmonella T

PRIMUN SALMONELLA T

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Primun Salmonella T liofilizat do podania w wodzie do picia dla kur

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Żywe, atenuowane bakterie Salmonella enterica subsp. enterica serovar Thyphimurium – szczep ST CAL 16; Str + / Rif + / Enr-, 1–6 x 108 CFU

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę (20 ml) zawierającą 1000 dawek.

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę (20 ml) zawierającą 2000 dawek.

Pudełko tekturowe zawierające 10 fiolek (20 ml) zawierających po 1000 dawek.

Pudełko tekturowe zawierające 10 fiolek (20 ml) zawierających po 2000 dawek.

KOD ATCvet: QI01AE01

Charakterystyka weterynaryjnego produktu leczniczego:

Pobierz ChPL w PDF
Kategorie: ,

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Laboratorios Calier S.A.

Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona),

Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Primun Salmonella T liofilizat do podania w wodzie do picia dla kur

3. Docelowe gatunki zwierząt

Kury (przyszłe nioski i stada zarodowe)

4. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

1 dawka zawiera:

Żywe, atenuowane bakterie Salmonella enterica subsp. enterica serowar Thyphimurium – szczep ST CAL 16; Str + / Rif + / Enr-, 1–6 x 108 CFU

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Czynne uodpornienie kur (przyszłe nioski i stada zarodowe) w celu zmniejszenia wydalania z kałem i kolonizacji narządów wewnętrznych szczepami terenowymi Salmonella Typhimurium.

Czas powstania odporności: 14 dni po pierwszym szczepieniu.

Czas trwania odporności: 61 tygodni po trzecim szczepieniu, jeśli produkt zastosowano zgodnie z zalecanym programem szczepień.

6. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u ptaków chorych.

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności i na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

7. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

8. DAWKOWANIE, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne po rozpuszczeniu w wodzie do picia.

Zalecany plan szczepienia:

Pojedyncza dawka w pierwszym dniu życia (w pierwszych 72 godzinach), następnie drugie

szczepienie w wieku 6–8 tygodni i trzecie szczepienie w 14–18 tygodniu, nie później jak 4 tygodnie

przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Szczegółowe zasady dotyczące prawidłowego podania znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

9. OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: 28 dni po pierwszym i drugim szczepieniu oraz 14 dni po trzecim szczepieniu.

10. PRZECHOWYWANIE i SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać i transportować w temperaturze 2˚C – 8˚C. Chronić przed światłem.

Okres ważności po rozcieńczeniu w wodzie zgodnie z instrukcją: 3 godziny.

11. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany na receptę weterynaryjną – Rp.

Do stosowania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3212/22

Więcej informacji znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego.