Przejdź do treści

Veterelin

Veterelin – lek hormonalny, analog GnRH na bazie busereliny w roztworze do wstrzykiwań stosowany m.in. w celu wywoływania owulacji u krów, loch, klaczy i królików

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Veterelin 0,004 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni, świń i królików

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Buserelina 0,004 mg/ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pudełko tekturowe zawierające jedną fiolkę o pojemności 20 ml.

KOD ATCvet: QH01CA90

Charakterystyka weterynaryjnego produktu leczniczego:

Pobierz ChPL w PDF

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Laboratorios Calier S.A.

Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona),

Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Veterelin 0,004 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni, świń i królików

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy), konie (klacze), świnie (lochy i loszki) i króliki (królice reprodukcyjne)

4. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

Każdy ml zawiera:

Substancje czynne:

Buserelina – 0,004 mg (co odpowiada 0,0042 mg busereliny octanu)

Substancje pomocnicze:
alkohol benzylowy 10 mg, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań

5. WSKAZANIA LECZNICZE

U krów:

– Wywoływanie owulacji i opóźniona owulacja.

– Leczenie braku rui.

– Leczenie torbieli pęcherzykowych z lub bez objawów nimfomanii.

– Podwyższenie wskaźnika zacieleń w zabiegach sztucznej inseminacji, również po synchronizacji rui analogiem PGF2α. Wyniki mogą się jednak różnić w zależności od warunków hodowlanych.

U klaczy:

– Wywołanie owulacji w celu lepszego zsynchronizowania z kryciem klaczy.

– Leczenie torbieli pęcherzykowych z lub bez objawów nimfomanii.

U królic reprodukcyjnych:

– Podwyższenie wskaźnika zapłodnień i wywołania owulacji podczas inseminacji po porodzie.

U loch (dojrzałych płciowo loszek):

– Wywołanie owulacji po synchronizacji rui przez podanie analogu progestagenu (altrenogest) w celu przeprowadzenia pojedynczej inseminacji..

6. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i laktacji.

7. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane

8. DAWKOWANIE, DROGA I SPOSÓB PODANIA

U bydła, koni i królików preferowane jest podanie produktu drogą domięśniową (i.m.), ale może być również podany dożylnie (i.v.) lub podskórnie (s.c.).

U świń preferowane jest podanie produktu drogą domięśniową (i.m.), ale może być również podany dożylnie (i.v.).

Weterynaryjny produkt leczniczy należy podać jednorazowo. Fiolkę można otworzyć maksymalnie 20 razy.

Dokładne zasady dawkowania leku Veterelin w zależności od gatunku i wskazania znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

9. OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: zero dni.

Mleko: zero godzin.

10. PRZECHOWYWANIE i SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 godzin.

11. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do stosowania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3199/22