Przejdź do treści

Nicilan

Nicilan – lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnoustrojowego. Nicilan to połączenie antybiotyku beta-laktamowego z inhibitorem beta-laktamazy, czyli enzymu, który zmniejsza skuteczność amoksycyliny u bakterii opornych. Jest to lek o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Nicilan 200 mg/50 mg tabletki dla psów

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Amoksycylina 200 mg + kwas klawulanowy 50 mg

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pudełko tekturowe zawierające 120 tabletek (10 opakowań po 12 tabletek)

KOD ATCvet: QJ01CR02

Charakterystyka weterynaryjnego produktu leczniczego:

Pobierz ChPL w PDF
Kategorie: ,

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Laboratorios Calier S.A.

Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona),

Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Nicilan 200 mg/50 mg tabletki dla psów

3. Docelowe gatunki zwierząt

Psy

4. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

Jedna tabletka zawiera:

Substancje czynne:

Amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej) 200 mg

Kwas klawulanowy (w postaci potasu klawulanianu) 50 mg

Substancje pomocnicze:

Erytrozyna (E-127) 3,75 mg

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Produkt jest wskazany dla psów w leczeniu zakażeń bakteryjnych powodowanych przez szczepy wytwarzające beta-laktamazę oporne na amoksycylinę i wrażliwe na amoksycylinę/kwas klawulanowy:

zakażenia dróg oddechowych (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pasteurella spp.),

zakażenia układu moczowo-płciowego (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Escherichia coli, Fusobacterium spp.).

zakażenia przewodu pokarmowego (Escherichia coli and Proteus spp.),

zakażenia skóry i tkanek miękkich (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.)

6. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na penicyliny, inne beta-laktamy lub na substancje pomocnicze.

Nie stosować u królików, świnek morskich, chomików, myszoskoczków i szynszyli.

Nie podawać u zwierząt z zaburzeniem pracy nerek, którym towarzyszy anuria i/lub oliguria. Nie używać w przypadku znanej oporności na tę kombinację.

7. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo rzadko obserwowano:

– zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego jak biegunka, wymioty i zapalenie jelita grubego,

– reakcje alergiczne, których stopień nasilenia może być różny, od pokrzywki do anafilaksji. Jeśli

wystąpią reakcje alergiczne, lek należy odstawić, zastosować leczenie objawowe,

– dyskrazja krwi,

– po przedłużonym podawaniu – wtórne infekcje przez niewrażliwe drobnoustroje.

Leczenie może zostać przerwane w zależności od ciężkości działań niepożądanych i oceny przez lekarza weterynarii bilansu korzyści/ryzyka.

8. DAWKOWANIE, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne.

Zalecana ilość to 10 mg amoksycyliny + 2,5 mg kwasu klawulanowego/kg masy ciała dwa razy dziennie.

Czas trwania leczenia:

Nie jest wskazane wydłużanie terapii dłużej niż 5-7 dni. W oparciu o ocenę weterynaryjną, dawka i częstotliwość podawania może zostać zwiększona.

Dla zminimalizowania działania na przewód pokarmowy zaleca się podawać produkt na początku jedzenia. Tabletki mogą być dodawane do karmy.

Aby zapewnić właściwe dawkowanie i uniknąć podania niedostatecznych ilości leku, masa ciała zwierząt powinna być określona tak dokładnie jak to jest możliwe.

9. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

10. PRZECHOWYWANIE i SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C.

11. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do stosowania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2033/10